SFZ Grassroots LeaderDátum a čas podujatia
29.06.2023 22:00
Miesto konania
ONLINE ŠKOLENIE, ,
Začiatok predaja
30.06.2022 22:00
Ukončenie predaja
29.06.2023 22:00
Pre zakúpenie vstupeniek je potrebné byť prihlásený.
Školenie SFZ – SFZ Grassroots leader.pdf

Základné informácie k školeniu trénerskej licencii

SFZ Grassroots Leader  - „TRÉNER DETÍ“

Školenie prebieha online formou - 20 vyučovacích hodín. Školenie je potrebné absolvovať v priebehu 60 dní od začatia školenia, tzn. po aktivácii začatia školenia, ktoré obdržíte emailom.

Školenie je určené pre učiteľov (v materskej škole, na 1.stupni ZŠ-prípadne vychovávateľky, ďalších učiteľov na ZŠ), študentov posledných ročníkov učiteľského smeru na vysokých školách, rodičov, trénerov, aktívnych aj bývalých hráčov, futbalových nadšencov, ktorí ako „SFZ Grassroots Leader = tréneri detí“ budú mať oprávnenie:

 • Na pôsobenie v školských projektoch rozvoja futbalu SFZ - projekt Dajme spolu gól (www.dajmespolugol.sk), Po škole s McDonald’s cupom (pri realizácii krúžkov futbalu v ZŠ), Disney Playmakers (www.playmakers.sk)a iných projektoch rozvoja futbalu.

PO ZAPLATENÍ členského poplatku SFZ na aktuálnu sezónu budú mať oprávnenie ako tréner na:

 • Na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v zápasoch v družstvách prípraviek  ako hlavný tréner, a to v súťažných zápasoch prípraviek riadených Oblastným futbalovým zväzom (ObFZ) a súťaží prípraviek riadených Regionálnymi futbalovými zväzmi (RFZ). 
 • Na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy hráčov (5-11 ročných) v družstvách prípraviek ako asistent pri trénerovi s vyššou trénerskou licenciou pri družstvám prípraviek, ktoré hrajú súťaže prípraviek riadené RFZ a ObFZ. 
 • Hlavný tréner s licenciou SFZ „Grassroots Leader tréner“ NEMÔŽE viesť družstvo v súťažných zápasoch prípraviek riadených Slovenským futbalovým zväzom (SFZ).

Podmienky prihlásenia na školenie:

 • na školenie sa nemôže hlásiť osoba mladšia ako 18 rokov v čase ukončenia školenia
 • v prihláške vypísať všetky povinné údaje
 • nahratia fotografie (od ramien vyššie)
 • nahratie skenu potvrdeného dokumentu „Posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon trénerskej činnosti“ (nájdete >> TU)
 • nahratie skenu výpisu z registra trestov (Splnenie podmienky bezúhonnosti športového odborníka v športe mládeže podľa ustanovenia paragraf 7 odsek 4 v Zákone o športe)
 • odkliknúť súhlas GDPR so spracovaním údajov
 • úhrada poplatku za školenie SFZ (cez platobnú bránu - len platba kartou)
 • cena školania 15€
 • schválený uchádzač o školenie bude zaradený do školenia SFZ Grassroots Leader a zároveň mu budú na email poslané informácie s linkom priamo už na školenie