Slovenský futbalový zväz

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA GRASSROOTS C LICENCIE Košice/2021



Dátum a čas
09.04.2021 18:00
Miesto konania
Zatiaľ nebolo určené
Pre zakúpenie vstupeniek je potrebné byť prihlásený.

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA GRASSROOTS C LICENCIE Košice/2021

Organizátor:  Technický úsek SFZ – Oddelenie vzdelávania trénerov v spolupráci s VsFZ, ObFZ Košice-okolie a ObFZ Košice-mesto

Názov školenia: UEFA GC 2021/KE

Miesto školenia: Košice

Termín školenia: 09.04.2021 - 20.06.2021 + záverečné skúšky 28.06.2021 pondelok (po dohode s účastníkmi)

Organizácia školenia: 6 výukových blokov - kontaktnou formou (kB) - 25 hodín

10 e-mítingov - dištančnou formou cez Skype (eB) - 29 hod

Blok                      termín                         deň                    čas                       miesto

eB1                        09.04.                          Pi               18.00 - 20.15           on-line (Skype)

eB2                        16.04.                          Pi               18.00 - 20.15           on-line (Skype)

eB3                        23.04.                          Pi               18.00 - 19.30           on-line (Skype)

eB4                        30.04.                          Pi               18.00 - 20.15           on-line (Skype)

eB5                        07.05.                          Pi               18.00 - 19.30           on-line (Skype)

B1                          09.05.                          Ne              09.00 - 12.20               Košice

eB6                        14.05.                          Pi               18.00 - 19.30           on-line   (Skype)

eB7                        21.05.                          Pi               18.00 -19.30            on-line   (skype)

B2                          25.05.                          Ut               16.00 - 18.20               Košice

B3                          30.05.                          Ne              09.00 - 15.20               Košice

eB8                        04.06.                          Pi               18.00 - 19.30           on-line   (Skype)

B4                          06.06.                          Ne              15.00 - 19.40               Košice

eB9                        11.06.                          Pi               18.00 - 19.30           on-line   (Skype)

B5                          13.06.                          Ne              09.00 - 13.45               Košice

eB10                      18.06.                          Pi               18.00 - 20.15           on-line   (Skype)

B6                          20.06.                         Ne               09.00 - 12.55               Košice

Poznámka 1: Účasť sa vyžaduje 100 % - á. V prípade absencie (maximálna povolená́ absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t. j. 6 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2: Školenie je určené pre všetkých záujemcov z ObFZ v rámci VsFZ.

Poplatok za školenie: 130,- EUR (poplatok je nevratný!)

Počet účastníkov: min. 16, max. 24

Prihlášky: len elektronickou formou do 31.03.2021,

online prihlášku nájdete na stránke:    https://ticketing.futbalsfz.sk
 na prihlásenie musíte byť registrovaný v   https://my.sportnet.online/

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA GC“:

Ø minimálny vek 18 rokov,

Ø prihláška na školenie, ktorej súčasťou je aj úhrada poplatku za školenie (podľa vyššie uvedených pokynov),

Ø základné zručnosti práce s počítačom a schopnosť komunikácie cez Skype.

Na 1. blok školenia je potrebné priniesť nasledovné dokumenty:

1. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace) (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

2. výpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace)

3. Vyplnený a podpísaný formulár „Registračný formulár člena SFZ - Tréner“ (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).

INFORMÁCIE O ŠKOLENÍ TRÉNEROV „UEFA GC“ LICENCIE

1. Počet miest na jednotlivých školeniach sa stanovuje v súlade s odporúčaním UEFA Coaching Convention (UEFA CC).

2. Školenie je organizované v slovenskom jazyku.

3. Podľa odporúčania UEFA CC, počet prijatých domácich uchádzačov (registrovaných členov SFZ) musí byť min. 50 % z celkového počtu prijatých na každom školení.

4. Pre účasť na školení licencie „UEFA GC“ nie je potrebné absolvovať prijímacie skúšky.

5. Na školenie trénerov sa nemôže hlásiť osoba, ktorá má v čase školenia dočasný, alebo doživotný zákaz pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociácii FIFA.

6. Organizátor je oprávnený odmietnuť prijatie uchádzača na školenie trénerov, ak:

a) má riadiacim orgánom (SFZ, UEFA, alebo FIFA) pozastavenú činnosť vo futbale,

b) opakovane sa dopustil disciplinárneho priestupku,

c) sa dopustil obzvlášť závažného disciplinárneho priestupku,

d) porušil Etický kódex UEFA CC,

e) porušil etické zásady trénovania, a to najmä – zapožičia svoju licenciu, kryje svojou licenciou iného trénera, ktorý nespĺňa kvalifikačné požiadavky na trénovanie v súťaži vyplývajúce z rozpisu danej súťaže, vystupuje v inej funkcii aká mu vyplýva zo získaného vzdelania a požiadaviek rozpisu danej súťaže,

f) bol odsúdený za úmyselný trestný čin.

7. Ak študent prijatý na školenie z akéhokoľvek dôvodu na školenie trénerov nenastúpi, jeho prijatie sa anuluje.

Kontaktná osoba:

Peter SZÉNAY

Regionálny koordinátor vzdelávania SFZ

e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk

mobil: 0902 937 057

Logo Sportnet online